እንዃዕ ብደሓን መጻእኩም እንዳበልና ንዝያዳ ሓበሬታ ብተሌፎን ደዊልኩም, ብኢመይል ወይ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት መጺኩም ተወከሱና።

ቁጽሪ ስልኪ፥ 416-531-0073 ወይ 416 841 1739

ኢመይል: info@discountincometax.com

ኣድራሻ: 959 Bloor St. West, Toronto, ON

ወይ ድማ እዚ ዝቅጽል ቅጥዒ መሊእኩም ስደዱልና።

Visit us in our office

 

Business Hours


 

Monday     10:00am – 5:30pm

Tuesday      10:00am – 5:30pm

Wednesday 10:00am – 5:30pm

Thursday     10:00am – 5:30pm

Friday          10:00am – 5:30pm

Saturday      11:00am – 4:00pm