እንዃዕ ብደሓን መጻእኩም እንዳበልና ንዝያዳ ሓበሬታ ብተሌፎን ደዊልኩም, ብኢመይል ወይ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት መጺኩም ተወከሱና።

ቁጽሪ ስልኪ፥ 416-531-0073 ወይ 416 841 1739

ኢመይል: info@discountincometax.com

ኣድራሻ: 959 Bloor St. West, Toronto, ON

ወይ ድማ እዚ ዝቅጽል ቅጥዒ መሊእኩም ስደዱልና።

Visit us in our office

 

Business Hours


 

Monday         10:00 am – 6:00 pm

Tuesday         10:00 am – 6:00 pm

Wednesday    10:00 am – 6:00 pm

Thursday        10:00 am – 6:00 pm

Friday             10:00 am – 6:00 pm

Saturday         10:00 am – 4:00 pm