ክቡራት ዓማዊልና

እንዃዕ ብደሓን መጻእኩም እንዳበልና ንዝያዳ ሓበሬታ ብተሌፎን ደዊልኩም, ብኢመይል ወይ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት መጺኩም ተወከሱና።

ቁጽሪ ስልኪ፥ 416-531-0073 ወይ 416 841 1739
ኢመይል: info@discountincometax.com
ኣድራሻ: 959 Bloor St. West, Toronto, ON
ወይ ድማ እዚ ዝቅጽል ቅጥዒ መሊእኩም ስደዱልና።

Visit us in our office

Working Hours

TAX SEASON

Monday            9:00 am – 7:00pm
Tuesday            9:00 am – 7:00pm
Wednesday       9:00 am – 7:00pm
Thursday          9:00 am – 7:00pm
Friday              9:00 am – 7:00pm
Saturday          9:00 am – 7:00pm

OFF SEASON

Monday             10:00 am – 5:30pm
Tuesday             10:00 am – 5:30pm
Wednesday        10:00 am – 5:30pm
Thursday            10:00 am – 5:30pm
Friday                10:00 am – 5:30pm
Saturday By appointment

Tel: 416 531 0073
Fax: 416 910 2070
info@discountincometax.com